Co robimy i po co?

Wydajemy i dystrybuujemy mapy z oznaczeniem siedziby ogłoszeniodawcy - na kilkanaście rejonów wokoło Warszawy (patrz rejony wydawania).

Generalnie raz do roku na dany teren. Sporadycznie zdarzało się że było zbyt dużo ogłoszeń i wówczas występowała konieczność wydania drugiej mapy w roku na ten sam rejon. Ale to sytuacja wyjątkowa i niezmiernie rzadka. Staramy się nie męczyć danego rejonu.

I czynimy to od wielu wielu lat. Pierwszą mapę wydaliśmy w 1996 roku.

Wychodzimy ze słusznego założenia, że nikt nie zbiera i nie kolekcjonuje gazet czy ulotek. A map nawet jak się z nich nie korzysta zbyt często, to po prostu szkoda je wyrzucić. A to już połowa sukcesu.

Nasze mapy są przyjemne i zadowalają różne gusty. Na bieżąco są aktualizowane i poprawiane. Aglomeracje się rozrastają i nierzadko występuje konieczność dorysowania nowych ulic i zmieniajacej się infrastruktury, co skrupulatnie staramy sie czynić.

I mamy nadzieję że te mapy dobrze służą ogłoszeniodawcom i różnym niezaangażowanym merkantylnie odbiorcom.