wygląd przykładowej mapki

 

Przykład oznaczenia
https://arkamapy.pl/photo/cennik_pion_host_5ff60ba7b23b3.jpg
https://arkamapy.pl/photo/ceennik_poziom_host_5ff60b8de3987.jpg